14 februari - Valentijnsdag

Valentijnsdag, officieel Sint Valentijnsdag, is de dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met bijvoorbeeld cadeautjes, bloemen of kaarten. In het jaar 496 riep paus Gelasius 14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn. Maar pas vanaf de 14e eeuw werd het een feestdag van liefde en romantiek. Maar welke Valentijn nou heilig verklaard, is niet helemaal duidelijk. Er gaan verschillende verhalen de ronde over drie of vier Valentijnen, die als martelaren gestorven zijn voor de liefde.


Meest aannemelijke is dat het gaat over bisschop Valentijn van Terni, Italie die in de derde eeuw leefde en overleed op 14 februari. Deze Valentinus stond bekend om zijn betrokkenheid bij de armen, ouderen en kwetsbaren in de maatschappij. Hij zocht hen geregeld op en nam altijd een bloemetje mee. Naar verluidt was de bisschop een toegewijd verzorger van de bloementuin in het klooster waar hij woonde. Van heinde en verre stroomden bewonderaars toe om zijn tuin te bezichtigen. Aan jonge paartjes schonk de bisschop een fraaie bloem als symbool van trouw en genegenheid.


Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een christen. Valentinus vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Algauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen probeerde hij die te bekeren. Keizer Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari. Volgens een ander verhaal kwam een cipier (of de stadhouder van Rome) bij de toen al in de gevangenis zittende Valentijn met het verzoek zijn blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde voor een geneesmiddel, maar dat werkte niet. Op de dag van zijn onthoofding probeerde de vader van het meisje nog wanhopig het vonnis tegen te gaan, maar tevergeefs. Na Valentijns terechtstelling ontving het meisje een klein briefje van Valentijn, waaruit een gele bloem viel. Op het briefje stond 'Van Valentinus' en direct kon ze weer zien.

Bron; wikipedia

#liefde #liefzijnvoorelkaar