6 en 8 december, twee rode dagen op de Spaanse kalender

Días rojos - Rode dagen zijn nationale feestdagen in Spanje en op deze dagen zijn bedrijven en organisaties gesloten, zoals ook de meeste winkels.


6 december - Día de la Constitución.

Op deze dag herdenken de Spanjaarden dat op 6 december 1978 een grote meerderheid van de Spaanse bevolking instemde met een nieuwe grondwet, La Carta Magna genoemd.


Nadat dictator Franco in 1975 overleed, werd er een nieuwe democratie gevormd in Spanje en daar hoorde een nieuwe grondwet bij. Het nieuwe gekozen parlement en Koning Juan Carlos I, de eerste Spaanse koning na de dood van Franco waren de initiatiefnemers van het referendum.


Het originele exemplaar van de grondwet, ondertekend door koning Juan Carlos I, wordt bewaard in het gebouw van het Spaanse Congres van Afgevaardigden in Madrid.


8 december - Dia de La inmaculada Concepcion

De wonderbaarlijke conceptie van de Heilige Maagd Maria - de moeder van Jezus - wordt op 8 december gevierd.


La Inmaculada Concepción is een gebeurtenis uit de historie van de Katholieke Kerk. De Katholieken zien dit als een belangrijke feestdag want zonder deze gebeurtenis zou Jezus nooit kunnen zijn verwekt. Het verhaal dat Maria onbevlekt is ontvangen, gaf haar vanaf haar geboorte een hele bijzondere status.


Normaal gesproken worden mensen geboren met zonden, oftewel bevlekt en dit was bij Maria niet het geval. Maria werd hierdoor uitverkoren om Jezus te baren. Voor veel Spanjaarden begint op deze dag de kerstperiode.


#feestdageninspanje #rodedagen