Bericht van de Nederlandse Ambassade

Veel van deze informatie is ook van toepassing op de Belgen in Spanje. Zie onderaan dit bericht de link naar de Facebookpagina van de Belgische ambassade.


Stand van Zaken Coronavirus in Spanje - vrijdag 13 maart, 22 uur.


Wij zijn ons ervan bewust dat veel Nederlanders die in Spanje verblijven, zich zorgen maken over de situatie rondom het Coronavirus in Spanje. We proberen zo goed mogelijk informatie te delen via Facebook en/of de website. Voorrang is daarbij gegeven aan de reisadviezen van Buitenlandse Zaken en aan het verstrekken van de relevante telefoonnummers van de Spaanse regio’s. U vindt die in de eerdere posts van de ambassade terug. Bij het verstrekken van informatie moet de ambassade zorgvuldig te werk gaan: er moet geen verwarring optreden door verschillen in informatie van de Spaanse, de regionale en de Nederlandse overheidsinstellingen. Dat maakt dat we langzamer zijn dan we eigenlijk zouden willen. We hopen op uw begrip.


Vanmiddag (13/3) heeft de Spaanse regering aangekondigd dat morgen de noodtoestand zal worden afgekondigd. Pas morgen 14/3 zal bekend worden wat dan de nieuwe maatregelen zijn.


De reden dat de noodtoestand wordt afgekondigd is dat de snelle verspreiding van de besmetting in de afgelopen dagen erom vraagt dat de Spaanse overheden sneller en met centrale aansturing kunnen optreden. Maatregelen die nu nog de vorm van een advies hadden, kunnen dan ook dwingend worden opgelegd. En er kan bijvoorbeeld ook gebruik gaan worden van privéziekenhuizen en van militaire middelen.


De algemene boodschap is: probeer zoveel mogelijk thuis te blijven en vermijd zoveel mogelijk het contact met anderen. Op die manier loopt u zelf minder kans ziek te worden, maar ook wordt voorkomen dat het virus zich razendsnel blijft verspreiden. Voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en mensen met een andere ziekte, is dit extra belangrijk. Het zal duidelijk zijn dat ook onnodige verplaatsingen moeten worden voorkomen.


Indien u lichte ziekteverschijnselen hebt die op een Coronabesmetting kunnen wijzen, dient u thuis te blijven en contacten met anderen te vermijden. Bij de meeste gezonde mensen blijft het bij deze lichte verschijnselen. Alleen als de ziekteverschijnselen erger worden (koorts boven 38 graden, ernstige ademhalingsmoeilijkheden) dient u contact met een arts op te nemen. Op die manier wordt een overbelasting van de zorg voorkomen.


Inmiddels zijn op veel plaatsen openbare gelegenheden en winkels gesloten. Supermarkten, apotheken en benzinestations blijven wel open en er zal alles aan worden gedaan om de bevoorrading te laten doorlopen. Tot nu toe is dat ook in landen die zwaarder zijn getroffen steeds gelukt.


Verder is het tot op heden zo dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de maatregelen die in de verschillende regio’s van kracht zijn. Dat komt niet alleen doordat Spanje groot en gedecentraliseerd is, maar ook omdat de situatie tussen de regio’s sterk verschilt. Door de vele regio’s en de snelle ontwikkeling van de ziekte-uitbraak, is het onbegonnen werk om hier een compleet overzicht te geven. U wordt aangeraden de informatie te volgen van de regionale overheid, die helaas vaak alleen in het Spaans voorhanden is. Daarnaast kunt u te rade gaan bij de reisadviezen van Buitenlandse Zaken, waarvan iedere update ook via Facebook door de ambassade wordt gedeeld. Voor dringende vragen kunt u bellen met het contactcenter 24/7 BZ van Buitenlandse Zaken: +31 247 247 247, dat bij moeilijke vragen een beroep doet op onze ambassade.


Helaas kunnen we op dit moment geen antwoord geven op de vraag of en wanneer het vliegverkeer tussen Nederland en Spanje zal worden stil gelegd.


De ambassade in Madrid blijft open zo lang het gaat. Wel hebben ook wij het grootste deel van de staf naar huis moeten sturen om daar het werk voort te zetten.


We hopen u hiermee zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd. Morgen zullen wij nadere informatie geven over de maatregelen die dan worden afgekondigd. In de tussentijd wens ik u veel sterkte in deze uitzonderlijke situatie.


Klik hier voor de Nederlandse ambassade op Facebook.


Klik hier voor de Belgische ambassade op Facebook


#coronainspanje