Het wonder van Empel

Het Wonder van Empel tijdens de Slag bij Empel is een gebeurtenis in december 1585 tijdens de Tachtigjarige Oorlog waarbij Spaanse soldaten ontsnapten aan vijandelijke troepen in de omgeving van Oud-Empel. Deze gebeurtenis is waarschijnlijk bij de meeste Nederlandstaligen niet bekend, maar juist wel bij de Spanjaarden.

's-Hertogenbosch was tijdens de Tachtigjarige Oorlog een uitgesproken Spaansgezinde stad. Vanuit deze stad veroverde de Spanjaarden diverse steden en gebieden in de omgeving. Tijdens een van die pogingen op 20 november 1585 stak de Spaanse troep van legerleiding Don Francisco Arias de Bobadilla de maas over en legerde zich in de Bommelerwaard. Echter kwamen ze op deze veldtocht een aanzienlijke krijgsmacht ter schip tegen die de dijken van de Bommelerwaard doorstaken. De overstromingen die volgden dwongen de Spanjaarden tot de aftocht en zij staken de Maas over met de bedoeling weer terug te keren naar ‘s-Hertogenbosch. Echter, bij Empel bleek de terugtocht naar 's-Hertogenbosch afgesneden door watervlakten, die scherp werden bewaakt.


De Spaanse troepen bij Empel zaten vijf dagen vast in de kou en regen, ingesloten tussen vijandelijke troepen op het water. De schutters op de schepen vuurden van 4 tot 7 december voortdurend op de Spaanse stellingen. Om zich te beschermen, groeven de Spanjaarden zich in rond de kerk van Empel. Een Spaanse soldaat vond daarbij een onbeschadigd schilderij met de afbeelding van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria*. Legerleiding Bobadilla liet deze afbeelding in de kerk plaatsen, waarna een gebed plaatsvond. De volgende dag, 8 december*, was de dag waarop de Onbevlekte Ontvangenis traditioneel al enige eeuwen werd gevierd en de Bossche Lieve-Vrouwe-broederschap hield een plechtige processie om Gods hulp af te smeken over de ingesloten Spaanse soldaten, die hun katholieke geloofsgenoten waren. Later die dag begon het hard te vriezen. De schepen, die dreigde in te vriezen, moesten zich terugtrekken naar het open water van de Maas. Twee dagen later begon het te dooien en zo konden de Spaanse troepen weer terug worden gebracht naar 's-Hertogenbosch. Dat er ook wellicht andere zaken speelde maakte voor de Spanjaarden niet zoveel uit. Maria had ze gered en dit werd dan ook uitgeroepen tot het Wonder van Empel. De verering van Maria nam in militaire kringen een hoge vlucht. Er werd een broederschap opgericht die de naam droeg "Soldaten der Onbevlekt Ontvangen Maagd". In 1892 werd Maria ten slotte de beschermdame van de Spaanse infanterie bij koninklijk decreet.


De kerk waar het wonder voltrokken is, is in november 1944 verwoest. In november 2000 is een kapel gewijd aan Maria Onbevlekte Ontvangenis gebouwd. Deze is op 8 december 2000 ingewijd. De kapel herinnert niet alleen aan de oude kerk, maar ook aan het wonder van Empel tijdens de Slag bij Empel en wordt elk jaar op 8 december* door Spanjaarden bezocht om Maria te eren.


*Op 8 december wordt de wonderbaarlijke conceptie van de Heilige Maagd Maria - de moeder van Jezus - gevierd. La Inmaculada Concepción is een gebeurtenis uit de historie van de Katholieke Kerk. De Katholieken zien dit als een belangrijke feestdag want zonder deze gebeurtenis zou Jezus nooit kunnen zijn verwekt. Het verhaal dat Maria onbevlekt is ontvangen, gaf haar vanaf haar geboorte een hele bijzondere status. Normaal gesproken worden mensen geboren met zonden, oftewel bevlekt en dit was bij Maria niet het geval. Maria werd hierdoor uitverkoren om Jezus te baren.


Bron: Wikipedia

Foto's: Henk Pijnappels