San Isidro, patroonheilige van de landbouw.

In vele Spaanse dorpen en steden wordt in de maand mei Isidro, een boer van eenvoudige komaf, vereerd als San Isidro, de patroonheilige van de landbouwers. Isidro was de zoon van een landarbeider in dienst van de edelman Juan de Vargas in de omgeving van Madrid. San Isidro, zijn echte naam was Isidro de Merlo en Quintana was getrouwd met de later eveneens heilig verklaarde Santa Maria de la Cabeza, die in Torrelaguna woonde.


Vele wonderen en legenden zijn toegeschreven aan San Isidro. Door het vroege overlijden van een van hun kinderen leefde Isidro en Maria een zeer vrome levenswijze wat niet altijd in goede aarde viel bij zijn collega landbouwers. Isidro was meer in de kerk te vinden dan op de velden. De mede-landbouwers maakte bij hun heer hun beklag dat Isidro steeds aan het bidden was. Die maakte een inspectietocht en zag een engel ploegen aan beide zijde van Isidro zodat het werk van Isidro gelijk was aan dat van drie van zijn collega-arbeiders.


Op een dag wanneer het land onder een dikke laag sneeuw lag, was Isidro op weg naar de molen om maïs te malen. Onderweg passeerde hij een groep duiven die te vergeefs naar voedsel zochten op de harde bevroren ondergrond. Door medelijden met de arme dieren, goot Isidro de helft van zijn kostbare zak maïs op de grond voor de vogels, ondanks de spottende commentaren van omstaanders. Toen later in de molen, de overschot van zijn mais werd gemalen geproduceerde de molen het dubbele van de verwachte hoeveelheid bloem.


Isidro's vrouw, Maria, hield altijd een stoofpot op de open haard in hun bescheiden woning. Vaak bracht Isidro mensen mee naar huis die honger leden. Op een dag bracht Isidro meer mensen mee naar huis dan normaal. Maria bediende vele van hen tot de pot leeg was, ze vertelde het aan Isidro. Die vroeg Maria de pot opnieuw te controleren, en wederom was de pot vol zodat ze iedereen kon bedienen.


San Isidro zou in een droom verschenen zijn aan Alfons VIII van Castilië, en hem een verborgen pad hebben getoond door welke Alfons VIII bij verrassing de Moren kon verslagen en zo de overwinning in Toulouse in 1212 kon behalen. In 1615 werden de relieken van de nederige Isidro naar het slaapvertrek van de ernstig zieke Filips III gebracht, waarna de koning onmiddellijk herstelde. De koning diende daarop een aanvraag in bij de paus om Isidorus heilig te verklaren, wat in 1622 gebeurde. Toen koning Filips III van Spanje werd genezen van een dodelijke ziekte na het aanraken van de relieken van de heilige San Isidro, verving de koning de oude reliekhouder door een kostbare zilveren.


Isidro was voor de bevolking bij het leven al Heilig. Toch liet zijn Heiligverklaring door de kerk nog 5 eeuwen op zich wachten. Isidro werd zalig verklaard door Paulus V op 14 juni 1619 en heilig verklaard op 12 maart 1622 door Gregorius XV. Hij werd de patroonheilige van de Spaanse boeren verklaard door paus Johannes XXIII in het jaar 1960. Hij is ook beschermheer van de landbouw ingenieur.