Waar komt die Sinterklaas nu vandaan?

Zes december: de tijd van Sinterklaas is weer aangebroken en vrolijk zingen we het liedje: “Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.” Maar de goedheiligman komt helemaal niet met een stoomboot uit Spanje en heeft ook niets met Spanje of ‘de appeltjes van oranje’ te maken. De Spanjaarden kennen Sinterklaas helemaal niet als de weldoener die in december voor de brave kinderen cadeautjes brengt. De Spanjaarden vieren het feest van de Drie Koningen en die brengen geschenken mee voor de kinderen. Maar hoe zit het nu met het echte Sinterklaas verhaal?


Nicolaas van Myra werd rond 280 te Patara in Lycië in Turkije geboren en hij overleed er als bisschop in Myra op 6 december 342. Nicolaas werd op de leeftijd van negentien jaar tot priester gewijd. Gedurende zijn leven zou Nicolaas vele malen de bevolking tegen demonen hebben beschermd, maar ook na zijn dood zou hij verder voor de mensen hebben gezorgd. Zo zou hij tijdens hongersnoden schepen hebben behoed voor de ondergang. Nicolaas werd begraven in Myra, waar zijn basiliek nog steeds te bezichtigen is. In de zevende eeuw breidde de verering van Nicolaas zich uit van Klein-Azië en Griekenland naar Rome en in de tiende en elfde eeuw een verdere verspreiding naar Frankrijk, Engeland, Duitsland, België en Nederland.In 1087 ondernamen vissers uit de Zuid-Italiaanse stad Bari een reddingsoperatie in de stad Myra. Zo wilde men de overblijfselen van de heilige niet in de ‘heidense’ handen van de op komst zijnde Moren laten vallen. Vanaf dat moment werd Myra een bedevaartsoord. In de crypte van de Sint-Nicolaasbasiliek te Bari worden de stoffelijke resten van Sint-Nicolaas onder het altaar bewaard. In de tombe onder het altaar vormt zich telkens opnieuw een vloeistof, het Santa Manna. Het Santa Manna wordt verdund met water en in kleine flesjes aan de gelovigen uitgedeeld. In het westen wordt Sinterklaas vooral vereerd als de beschermer van de kinderen en in het oosten als de grote wonderdoener. De heilige Nicolaas van Myra werd tevens de beschermheilige van Griekenland en van Rusland. Hier in Spanje is Sint Nicolaas de patroonheilige van de stad Alicante.


Uit bovenstaand verhaal, gedeeltelijk overgenomen uit Wikipedia, blijkt dat Sinterklaas waarschijnlijk nooit in Spanje is geweest. Waarom zingt men dan in België en Nederland dat de Sint uit Spanje komt? Er zijn verschillende veronderstellingen. Van 1568 tot 1648 kenden we in de Nederlanden de 80-jarige oorlog tussen de Nederlanden en Spanje. Ondanks deze oorlog was er toch veel handel tussen beide landen. De Nederlanders ruilden goud en zilver voor kruiden en sinaasappels. De mensen dachten toen dat alles uit het zuiden en dus uit Spanje kwam. Dat is in de loop der tijd zo gebleven en wellicht zegt men daarom dat Sinterklaas uit Spanje komt.


Misschien komt het wel omdat Spanje zo goed rijmt op: ‘de appeltjes van Oranje…’ En waarom komt de Sint met de stoomboot? Sint Nicolaas was dikwijls de redder bij in nood verkerende zeelieden. Hij is ook patroonheilige van de zeelieden. Reeds vanaf 1087 komt de Sint jaarlijks in de haven van Bari per stoomboot aan. De intocht van Sinterklaas met zijn zwarte Pieten, enkele weken voor zijn naamdag, is voor de kinderen het sein dat ze vanaf dan hun schoen mogen zetten. Hoe dan ook, Spanje heeft helemaal niets met het sinterklaasfeest te maken zoals wij dat in Nederland en België kennen. De Spanjaarden vieren hun pakjesavond op de dag van ‘Los Tres Reyes Magos’, bij ons bekend als de Drie Koningen.


Wim Kuyps


Foto's Wikipedia


#sinterklaas #5december #hetechteverhaal #nicolaasvanmyra